Saturday, December 22, 2018

German Language 34

German Language 30 Torrent

Quote: Němčina je úředním jazykem v Německu, Rakousku, Lichtenštejnsku, stejně jako oficiální jazyk, v Lucembursku a ve Švýcarsku. Tam jsou také kapsy německy mluvící komunity v severní Itálii a Belgii. Němčina může také pomoci v mnoha částech Východní Evropy, kde se jazyk používá k být vyučován jako první cizí jazyk ve škole.

German TextBook - https://archive.org/details/DeutscheTape2  PDF and Torrent

PDF source

Deutsche language 34:
https://drive.google.com/open?id=1kHLb1vftamL1Er6o3XrkUap5rAicbfCy

Flashcards


Full Download List http://geocities.ws/frenchfree/GOOGLE_DRIVE_PDF.txt

German Language Torrent

No comments:

Post a Comment