Thursday, January 3, 2019

German Language Flashcards 41

German Language Flashcard


Quote: German (Deutsch [dɔʏtʃ] (O tomto soundlisten)) je West Germánský jazyk, kterým se mluví především ve Střední Evropě. To je nejvíce široce mluvený a oficiální nebo co-oficiální jazyk v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Jižním Tyrolsku (Itálie), německy mluvící Společenství Belgie a Lichtenštejnsko. To je také jedním ze tří oficiálních jazyků Lucemburska a co-úřední jazyk v Opole Vojvodství v Polsku. Jazyky, které jsou nejvíce podobné němčině jsou ostatní členové West Germánský jazyk, pobočka: Afrikánština, holandština, angličtina, Fríských jazyky, dolní němčina/Low Saxon, Lucemburské, a Jidiš. Tam jsou také silné podobnosti ve slovní zásobě s dánština, norština a švédština, i když ty patří k severogermánské skupině. Němčina je druhým nejvíce široce mluvený Germánský jazyk po angličtině.

Shmeleff

Shmeleff
Shmeleff

 Valery Shmeleff - Unusual Algorithms for Learning - Invention, development

Deutsche
Deutsche Sprache

German2English41.pdf - https://drive.google.com/open?id=1JuGV1TZauBrahWNRpMw-HhWspaprH-sX   - 391 KBytes  

Download Deutsche flashcards in PDF from Google Drive free.

Shmeleff

Full Download List - http://geocities.ws/frenchfree/GOOGLE_DRIVE_PDF.txt

German Language


No comments:

Post a Comment